Лікування пацієнтів з інфекціями, спричиненими резистентною грамнегативною флорою: рекомендації IDSA

Інші інфекційні процеси: 3,0 внутрішньовенно кожні 8 год, інфузія протягом 3 год

загрузка...