Право на громадянство з погляду Конституції, конвенцій та практики ЄСПЛ

Україна не визнає подвійного громадянства, проте й не забороняє його.

Фото сюжета