Світлий сум за доброю людиною

Йдеться про двотомну "Історію української державності".