Національний «круглий стіл» з обговорення ІХ Періодичної доповіді НУО щодо виконання Конвенції CEDAW

3 листопада 2020 року о 10:00 відбудеться презентація та обговорення висновків та рекомендацій проекту «тіньової» доповіді жіночих неурядових організацій щодо стану виконання Україною Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (ІХ Періодична доповідь).