Сучасні ІТ рішення для підготовки спеціалістів зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки

В начальній аудиторії 132, в якій знаходиться навчально-науковий центр технологій Hewlett Packard, розгорнуто сучасне мережне та серверне обладнання,