В Україні провели дві демонстрації зернової сівалки BEDNAR Omega OO 6000 FL

Сівалка показала якісну роботу за наступних умов: Попередній обробіток - оранка пасовища; Швидкість роботи сівалки 14-15 км/год;