Данък за форекс търговия

Ако сделките с акции, права и дялове на колективни инвестиционни схеми са сключени чрез процедура по регистрационно агентство (предварително договорени сделки), резултатите от тях са облагаеми.

Источники сюжета