Анемія у період вагітності може негативно впливати на розвиток нервової системи у плода

У слаборозвинених країнах частота ЗДА у вагітних досягає 80%.