Цукровий діабет та коморбідні стани: нова класифікація та алгоритм лікування

ЦД 2-го типу, вік ≤50 років) з ЦД <10 років без факторів ССР Рисунок. Алгоритм лікування пацієнтів із ЦД 2-го типу і ССЗ