Доктрина venire contra factum proprium (заборони суперечливої поведінки) в судовій практиці.

Доктрина venire contra factum proprium базується на принципі добросовісності.

Фото сюжета