Г. Сищук: любов вчителя до учнів - то тема невичерпна

Учитель має власний темперамент, риси характеру, звички, і вони іноді несумісні з особистостями інших