Неудача за неудачей: Рената Литвинова попала в ДТП не случайно

И в правду не совсем удачное начало года.

Фото сюжета