«Бути сильними любов'ю до України!»: ідеали нескорених…

А замість історії української історія московська викладається.