Чи впливає вибір препарату для загальної анестезії на наслідки септичних ускладнень?

При проведенні хірургічного втручання вивчали можливий вплив севофлурану на результати оперативного лікування.