Нові операції в Типовій кореспонденції субрахунків бухобліку в бюджетників

вилучення з доходу звітного періоду трансфертів у сумі, що включається до первісної вартості необоротних активів, придбаних за рахунок коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Також уточнені бухгалтерські проводки для операцій: нарахування стипендій; отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів, у тому числі тих, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством; зменшення зобовязань за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів, отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством, після введення в експлуатацію необоротних активів; відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (нематеріальних активів) за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти обєктами державної (комунальної) власності.