Продовжено сертифікат Міжнародного стандарту Державіаслужби України

Цілі аудиту були досягнуті та протягом процесу аудиту система управління демонструвала відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Фото сюжета