Хвороба Крона: безрецидивне хірургічне лікування

Рис. 2. Техніка формування анастомозу Kono-S