ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛІВ…

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою;

Вчителі мають право на: - захист професійної честі, гідності; - участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; - проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів; - вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; - дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання; - участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти; - соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; - підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; - отримування пенсії, у тому числі, і за вислугу років.

Коректно (korektno.com.ua) fulldate, 12.01.2021 10:44

Источники сюжета