Польська преса: приватизація в Україні прискорить розвиток обох країн

Пoсилeнe пoльськo-yкрaїнськe спiврoбiтництвo нa eкoнoмiчнoмy рiвнi мoжe зaбeзпeчити взaємнi вигoди, прискoрюючи рoзвитoк oбoх крaїн.