Менше третини - здорові.

По групам фізичного виховання дітей після огляду розподілили так: Виміру артеріального тиску підлягало 6360 дітей, проведено 6360 вимірів.