Спори, що виникають у сфері охорони природного середовища: практика ВС

Ефективне правове регулювання охорони довкілля та використання природних ресурсів є необхідною умовою успішного розвитку суспільства.

Фото сюжета