«Філологічний семінар» як модерна наука про літературу

Деякі джерела хибно наголошують, що семінар почав діяти з 1907 року.