Доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах не выявлено

22 июня около одиннадцаitmed.org/news/dokazatelstv-rasprostraneniya-vozbuditelya-covid-19-cherez-vodu-v-basseynakh-ne-vyyavleno/