СТОЛЯРЧУК: «Футбол устал от Селезнева, а Селезнев – от футбола»

Где-то футбол устал от Селезнева и Селезнев от футбола.

Фото сюжета