Видатний гадячанин Павло Чижевський: до 160-и річчя з дня народження

Полтавщина - батьківщина великої когорти діячів культури, освіти, науки, але не менш вагоме місце серед видатних земляків займають діячі національно-визвольного руху.