Новости по метке:

прочерки

котором допущена ошибка, заполняется без ошибок. В таком случае табличная часть разделов А и Б расчета корректировки не заполняется (нули, прочерки и другие знаки или символы не проставляются). При этом не допускается исправление данных относительно даты составления налоговой накладной и...Інтерактивна бухгалтерія

якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У такому разі таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються). При цьому не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та...Інтерактивна бухгалтерія

операций, подлежащих налогообложению по нулевой ставке графа 11 раздела Б налоговой накладной Сума податку на додану вартість не заполняется, нули, прочерки и другие знаки или символы в этой графе не проставляются. Такое разъяснение опубликовала ГФС в подкатегории 101.04 системы ЗІР.Інтерактивна бухгалтерія

що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою графа 11 розділу Б податкової накладної Сума податку на додану вартість не заповнюється, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються. Таке розяснення опублікувала ДФС в підкатегорії 101.04 системи ЗІР.Інтерактивна бухгалтерія

Тимошенко, Зеленський, Порошенко - лідери електоральних симпатій серед виборців Полтавщини

Маючи свої власні симпатії українці відповіли, хто стане президентом у реальності. Другий тур: Петро Порошенко та Юлія Тимошенко Интернет-издание «Полтавщина»

Положення № 148. Ведеться вона протягом року. Якщо у касовій книзі залишились незаповнені сторінки (пусті), то на таких сторінках проставляються прочерки або на наступній сторінці після останнього запису ставиться дата закінчення книги та засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства...Інтерактивна бухгалтерія

№ 148. Ведется она в течение года. Если в кассовой книге остались незаполненные страницы (пустые), то на таких страницах проставляются прочерки или на следующей странице после последней записи ставится дата окончания книги и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия...Інтерактивна бухгалтерія

Свіжий фінансовий звіт «Слуги народу». Партія Зеленського живе святим духом

з питань запобігання та протидії корупції. Так, у кожній графі, де повинна міститися інформація про наявність чи рух коштів, містяться прочерки. Заповнено лише кілька граф анкети: місце реєстрації та спонсорська допомога. Згідно з даними звіту, у партії є лише орендоване...Главком

расчете корректировки неизмененными. Графы 9 и 10 следующего расчета корректировки не заполняются (указанные графы не должны содержать никаких символов нулей, прочерков, пробелов и т.д.). Учитывая указанное, с целью регистрации в ЕРНН такого расчета корректировки плательщику НДС необходимо проверить наличие лишних...Інтерактивна бухгалтерія

розрахунку коригування незміненими. Графи 9 та 10 такого розрахунку коригування не заповнюються (зазначені графи не повинні містити жодних символів нулів, прочерків, пробілів, тощо). Враховуючи зазначене, з метою реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування платнику ПДВ необхідно перевірити наявність зайвих символів...Інтерактивна бухгалтерія

Проверка в отношении Калиниченко проводилась в мае 2015 года. Вестник

тестировали всех кандидатов на руководящие должности в ГБР. Результаты были переданы инициатору проверок, который не уполномочен раскрывать эти данные. Порядок прочерки утвержден правительством еще в мае прошлого...Job-sbu.org

працював, доходів не мав і жив за рахунок заощаджень, накопичених у попередні роки. У самому документі у чиновника стоять тільки прочерки, з чого випливає, що він не мав ні майна, ні доходів, ні бізнесу, ні коштів на банківських рахунках. Серед...24 канал

Повний портрет львівських суддів: «трієчники» та «відставники»

суддів. Усього ВККСУ подала прізвища 2629 суддів. В опублікованому списку в графі «Загальний бал іспиту» проти прізвищ деяких суддів стоять прочерки. Тут уже читач повинен сам здогадатися, чи особа не склала іспиту, чи склала його раніше, коли подавала свою кандидатуру...Leopolis

У фінансових звітах полтавського осередку "Рідного міста" замість цифр лише прочерки. Громадський рух Чесно

Другой Константин: в Сумском аэропорту новый руководитель

Уволенного по истечению трехлетнего контракта Константина Ефименко заменили Константином Карповичем. Данкор on-line

по состоянию на 2016 год значится цифра в 28 тысяч 689 килограммов, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны составляет 564,6 тонны, или более 20 миллиардов долларов. По данным World Gold Council, в...

год сказано, что в Федрезерве США хранится 28 тыс. 689 килограммов золота, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны, как следует из отчета ЦБ, оценивается в 564,6 тонны, или более 20 млрд в...

20.04.2018(Ctrl →)

Калейдоскоп событий