Новости по метке:

закупівлі

січня-лютого п.р. фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області розглянули 8 звернень з питань можливих порушень у сфері публічних закупівель. За результатами проведеного аналізу інформації та документів, розміщених в електронній системі закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу – ProZorro, виявлено...Ужгород.net.ua

На Закарпатті за 2 місяці попередили порушення у сфері закупівель на суму понад 4 млн грн. Протягом січня-лютого фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області розглянули 8 звернень...Закарпаття онлайн

газу необхідне буре вугілля, якого багато в Україні. Крім того, необхідно розглянути варіант власного виготовлення добрив, оскільки це набагато дешевше закупівель. Такий підхід забезпечить появу нових робочих місць і вирішить проблеми логістики, вважає президент Української аграрної конфедерації. Читайте також: Зміна...Агравері

НБУ пом

для участі в тендерах, торгах або аукціонах. "Обидва кроки сприятимуть збільшенню продажу продукції українського виробництва покупцям-нерезидентам. Адже вони полегшать проведення закупівель не тільки у держпідприємств, а й у  всіх суб’єктів господарської діяльності", - йдеться у повідомленні. НБУ також дозволив банківським...Ваші новини

рахунку менше $25 тис. За оцінками НБУ, ці кроки будуть сприяти зростанню реалізації продукції українського виробництва покупцям-нерезидентам, оскільки полегшать проведення закупівель не тільки в державних, а й у всіх суб'єктів.Еспресо TV

лютого уклало угоду з ТОВ БДО на надання аудиторських послуг вартістю 980 тис. грн. Про це повідомляється у системі електронних закупівель Прозоро. Фірма має виконати аудит фінансової звітності обленерго за 2016 рік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Окрім аудиторського...Наші гроші. Запоріжжя

автошляхи області до кінця поточного року. Відповідне оголошення 21 лютого розмістила Служба автомобільних доріг у Вінницькій області на сайті системи публічних закупівель ProZorro. Строк виконання робіт до кінця 2017 року. Тендерні пропозиції замовник прийматиме до The post На ремонт доріг Вінниччини...Vежа

Понад 6 тисяч кіломерів доріг Кіровоградщини планують відремонтувати вже цього року

відремoнтують 6,259 тисяч кілoметрів дoріг зaгaльнoгo користування. дoгoвір нa пoтoчний дрібний ремoнт aвтoмoбільних дoріг зaгaльнoгo кoристувaння кoштів спрямують нa пoтoчний ремoнт дoріг місцевoгo знaчення. медиапортал "Акула"

6 лютого уклала угоду з ТОВ Газсервіс на поставку газу вартістю 195 тис. грн. Про це повідомляється у системі електронних закупівель Прозоро. Угоду укладено без проведення тендеру, оскільки його необхідно проводити за очікуваної вартості товару від 200 тис. грн. Фірма...Наші гроші. Запоріжжя

з Управлінням поліції охорони в Запорізькій області на послуги охорони вартістю 2,08 млн. грн. Про це повідомляється у системі електронних закупівель Прозоро. Поліція має забезпечити мінімум три цілодобові пости охорони; наявність власного пульту охорони, транспорту реагування, виїзд груп затримання  на...Наші гроші. Запоріжжя

уклало низку угод з ТОВ Смарттек на ремонт будинків загальною вартістю 1,86 млн. грн. Відповідна інформація оприлюднена у системі електронних закупівель Прозоро. Відтак, укладено 19 угод без проведення конкурсних процедур (повний перелік нижче). Також Наше місто у 2016 році 48-ми...Наші гроші. Запоріжжя

Головні події тижня Дніпропетровської ОДА

Більше 8 тисяч закупівель проведено через Prozorro на Дніпропетровщині у січні, - Валентин Резніченко У дніпровській лікарні №4 запрацював новий томограф, - Валентин Резніченко...Дніпропетровська обласна державна адміністрація

"Нафтогаз України" звільнив з посади президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва. "Додаткові розслідування допомогли зібрати більше доказів неналежного управління в сфері закупівель. Znaj.ua

Частка атомної енергетики в загальному балансі країни збільшилася майже до 60% - Порошенко

Розвиток галузі вже дозволив Україні відмовитися від закупівель мільйонів тонн вугілля.UkrMedia

Полтавщина: підсумки громадського моніторингу стосовно публічних закупівель у галузі освіти

На прес-конференції, яка відбулася сьогодні, підсумували результати реалізації проекту «Під громадським контролем: моніторинг публічних закупівель у Полтавській області».Полтава-Инфо

ВнаслідоканексіїКримутавійнинаСходіУкраїнининінараховуютьблизько1,5мільйонавнутрішніхпереселенців.Середних–понад200тисячдітей.Затрирокиконфліктузнищеноабопошкодженодесяткилікарень,шкілтадитячихсадочків.Відновленняпошкодженихоб’єктіввідбуваєтьсяповільноізначнадопомоганадходитьвідміжнароднихструктур. Європейськийінвестиційнийбанк(ЄІБ),упартнерствізМіністерствомрегіональногорозвитку,будівництватажитлово-комунальногогосподарстваУкраїни(Мінрегіон)іПрограмоюрозвиткуОрганізаціїОб’єднанихНацій(ПРООН)наприкінціминулогорокупідписалиугодупросприянняоптимальномувикористаннюНадзвичайноїкредитноїпрограмидлявідновленняУкраїниобсягом200млнєвро.Яксамевитратитицікошти–вирішуєгромада,подаючивласніпроектинарозглядспеціальноїкомісії. Посуті,цепозикавідЄвросоюзудляукраїнськогоуряду,якийрозподілитькоштисередмісцевихгромадуп’ятисхіднихобластях.Українаотримуєпозикунапільговихумовах,котріЄІБзазвичайможенадаватинаміжнароднихфінансовихринках.СамостійноурядУкраїнинаразінезмігбиотриматитаківигідніумови. СтежитизавикористаннямкоштівбудеПРООН.Декількапідрозділіввідслідковуватимуть,якінаскількивдалореалізуютьсяпроектинатериторіях,денаразімешкаєбільшачастинапереселенців. ПершапартіяізпропозиційвідновленнявжезатвердженаКабінетомміністрівімістить69проектів,щостосуютьсяп’ятирегіонівУкраїни.Загальнасумапершоїчастинибюджету–21,9мільйонівєвро. Найбільшийпроектіз69затвердженихупершійпартіїрозширенняЦентральноїрайонноїлікарнівмістіПриморськ,Запорізькоїобласті.Йоговартість1,5мільйониєвро. Найбільшучастинукоштівспрямуютьнавідновленнямедичнихустанов.Ще35%витратятьнаосвітнізаклади,15%навідбудовіпомешкань. БільшістьпроектіввідновленняреалізуютьуХарківськійобласті(21проектнасуму8,5мільйонівєвро).ТрохименшеуДонецькійобласті(17проектіввартістю7,1мільйонівєвро)тауЛуганськійобласті(26проектівізсумою3,1мільйони).Більшістьоб’єктіввідновленнярозташованіуприфронтовійзоніСходуУкраїни. РуїнивАвдіївці,фотоРНБО НаХарківщиніужерозпочаласяробота.Наприкінцілистопада2016рокувідбуласяпроцедуразакупівлітапершеоголошеннятендеру. Сєвєродонецьк,десьогоднірозміщенаЛуганськавійськово-цивільнавлада,приймаєниніпонад30тисячвимушенихпереселенців.Уцьомумістіпередбаченареконструкціяурядовихбудівель,будівництвокотеленьнапалетахукількохшколахміста,здійснятьтепловумодернізаціюзагальноосвітньоїшколи№20. РейДрейкот,старшийспеціалістсекторурегіональногоіміськогорозвиткупредставництваЄвропейськогоінвестиційногобанкувУкраїніпояснює,щореалізаціяцьогопроекту–доситьскладнийпроцес: «Одинізголовнихвикликівреалізаціїцієїпрограмиконтрользаздійсненняміякістюпроектів.Вонивсірізнііохоплюютьп’ятьрегіонівУкраїни. УгодапроспівпрацющодотехнічноїпідтримкиміжЄІБ,МінрегіоніПРООНдопоможестежитизареалізацієюкредитноїпрограми:кращепланувати, втілюватиіконтролюватироботупроектіввідновлення.Мимаємостворитипотенціалдляукладенняконтрактів,закупівель, соціальноїадаптаціїтамісцевогосамоврядування.ДодатковиймоніторингбудездійснюватисяконсультантамиврамкахтехнічноїдопомогиМіністерствутаЄІБ». Довідковаінформація Надругучастинупрограминадійшлопонад1400заявокізп’ятирегіонівУкраїниназагальнусумублизько10млрд.грн.Остаточнийвибірпроектіввідбудетьсяулютому2017-гоіодразупіслятогорозпочнутьсянеобхіднізакупівлі.Якіупершійчастині,більшістьпроектівстосуватимутьсясфериохорониздоровяіреабілітаціїосвітніхустанов. Новіпроектитакожпов’язанізполіпшеннямблагоустроюнаселенихпунктів.Окрімвідновленняшкілталікарень,потрібнореконструюватицентралізованетепло-таводопостачання,відновитиустановидляфізичного,соціальногоікультурногорозвиткугромад.Time-UA

договір з КП Запорізька ритуальна служба на перевезення експертних трупів вартістю 2,1 млн. грн. Про це повідомляється у системі електронних закупівель Прозоро. Йдеться про померлих осіб, щодо яких має бути проведена судово-медична експертиза, зокрема з ознаками насильницької смерті. Трупи перевозитимуться...Наші гроші. Запоріжжя

Громадський моніторинг виявив порушення у публічних закупівлях в освітній сфері Полтавщини

Аналітичний центр "Бюро економічних та соціальних досліджень" у співпраці зі Східноукраїнським центром громадських ініціатив (м. Київ) та Інституто... Офіційний портал ГО Останній Бастіон

ГПУ перевірить формування тарифів на газ і на доставку газу

Україні за так званою формулою "Роттердам+", - сказав Луценко. Луценко також зазначив, що має заяви про використання формули "Баумгартен+" при закупівлях газу. "Ми закуповуємо газ за формулою "Баумгартен+". НАК "Нафтогаз" купує газ у європейських фірм за ціною "Баумгартен+" і доставляє...Українське право - інформаційно-правовий портал

15.02.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий