Державний експерт експертної групи стратегічного планування

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції експертна група стратегічного планування Громадський простір >>  12.07.2018 14:34

Директорату;15) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань компетенції експертної групи; Громадський простір >>

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції експертна група стратегічного планування Кваліфікаційні вимоги Освіта: ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра Досвід роботи: не потребуєВолодіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.


Посадові обов'язки 1) розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сферах компетенції Міністерства;2) здійснює стратегічне планування діяльності Міністерства, удосконалює таке планування;3) здійснює координацію роботи інших структурних підрозділів апарату Міністерства та забезпечує формування державної політики у сферах компетенції Міністерства та забезпечує її відповідність цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планом пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, міжнародними зобов'язаннями держави;4) здійснює координацію та узгодження галузевих стратегій, програм та прогнозів із стратегічними завданнями державної політики у сфері компетенції Директорату;5) координує роботу інших структурних підрозділів апарату Міністерства з розроблення документів державної політики, направлених на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію);6) здійснює аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату Міністерства проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планом пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, міжнародними зобов'язаннями держави. За результатами такого аналізу надає розробникам проектів обов'язкові до розгляду пропозиції; Громадський простір >>

Калейдоскоп событий