Які заходи передбачені Планом щодо дерегуляції господарської діяльності на 2016-2017 роки

скорочення видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню; Інтерактивна бухгалтерія >>  10:00

розсудом) щодо юридичного оформлення експорту; скасування державного регулювання цін на продовольчі товари; запровадження декларативного принципу провадження господарської діяльності, яка не становить значної загрози життю та здоровю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави, а також зменшення кількості документів дозвільного характеру, зокрема скасування: - спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством); - дозволу на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільної картки); - експлуатаційного дозволу для потужностей із виробництва дитячого харчування; - висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчування; - сертифіката відповідності спирту етилового, коньячного та плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового - ректифікованого плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів для виробника й імпортера тощо. Інтерактивна бухгалтерія >>

Новости публикуются на языке оригинала Державна регуляторна служба України на офіційному веб-сайті поінформувала про деякі заходи, передбачені Планом щодо дерегуляції господарської діяльності на 20162017 роки, котрий був ухвалений Кабміном 23.08.2016 р. Останнім, зокрема, передбачено: скасування звітів за формами № 1-РА, № 1-РТ для субєктів господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями й тютюновими виробами, а також скасування вимоги щодо надання детальної інформації щодо контрагентів у звітах за формою № 1-ОА; запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру в електронному вигляді та скорочення переліку документів, які субєкт господарювання повинен подати для одержання документа дозвільного характеру; перегляд Державних будівельних норм і Державних санітарних правил і норм на предмет їх дублювання та гармонізації з нормами ЄС з одночасним скасуванням тих із них, які не відповідають визначеним вище критеріям; упровадження ринкового механізму ціноутворення у сфері оренди державного та комунального майна; скорочення видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню; зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) і їх функцій; скасування вимоги щодо проведення фактично фіктивних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, з одночасним запровадженням відповідальності за випуск на лінію транспортних засобів, які не пройшли щозмінного огляду; скасування валютного контролю за експортом послуг, а також вимоги щодо провадження зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності валютних декларацій та їх щоквартальним поданням, спрощення правил податкової звітності та збільшення дискреції експортерів (можливості вирішення питання за власним Інтерактивна бухгалтерія >>


Калейдоскоп событий